EN | FR | NL
Jasper Vandenberghe (KASKA, alumni), Experimentables - Exp2.W.2015, ring, tin, Amethyst Quartz

Het TWEEX 3 project


In coproductie met La Vénerie maken F. Vanderauwera en B. François een 3rd stand van zaken van de kennisoverdracht meester/leerling rond het "auteursjuweel" in de hogescholen en kunstacademies van Belgïe.

TWEEX 3 project : Koninklijke Academie voor Schone Kunsten (KASKA) - Antwerpen
Jorge Manilla, KASKA, docent, foto : Marta Miguel Laurent Max De Cock, KASKA, docent

Fotos :
Jorge Manilla, docent
Laurent Max De Cock, docent

De Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen, zo heet de nieuwe fusiehogeschool die de krachten in het Antwerps officieel hoger onderwijs bundelt.

"Den AP" is een hogeschool met zo’n 9000 studenten, 23 HBO5-opleidingen, 23 professionele bachelor- en 8 artistieke opleidingen, verdeeld over 4 departementen en 2 schools of arts. Ook al is de fusiehogeschool nieuw, toch hebben we al een lange geschiedenis, denk maar aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten en het Koninklijk Conservatorium Antwerpen.

De Koninklijke Academie voor Schone Kunsten biedt een academische bachelor- en masteropleiding in de beeldende kunsten aan met een ruime keuze aan afstudeerrichtingen: Fotografie, Grafisch ontwerp, Juweelontwerp en edelsmeedkunst, Mode, Theaterkostuum en Vrije kunsten (Beeldhouwkunst, In Situ, Schilderkunst, Vrije Grafiek).

Koninklijke Academie voor Schone Kunsten (KASKA) : over de cursus

Academische bachelor en masteropleiding in de beeldende kunsten juweelontwerp en edelsmeedkunst

Docenten
Wieke Aerts, Laurent-Max De Cock, Jorge Manilla Navarete, Ingrid Meeuwis, Marc Ribbens, Christoph Zellweger, met de deelname van Nedda El-Asmar, docent van 2007 tot 2014

en een eerbetoon aan Wim Ibens
KASKA Atelier 35 oprichter

Onze drang tot versieren waarbij juweel en object identificatie -en

expressiemiddelen bij uitstek zijn, is universeel en tijdloos.

Juwelen en objecten vertellen een verhaal over status en stijl, mentaliteit, karakter en cultuur van de persoon die ze gebruikt. Tegelijkertijd zijn ze de getuigenis van de maatschappelijke, culturele en technologische ontwikkelingen. Daarom is edelsmeden een boeiend en veelzijdig vak dat, hoewel het steunt op een rijke ambachtelijke traditie, toch voortdurend in beweging is.

Het opleidingsprogramma van de afstudeerrichting Juweelontwerpen en Edelsmeedkunst van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen, sluit nauw aan bij de ontwikkelingen binnen dit vakgebied. De ontplooiing van het individuele talent, creativiteit en zelfwerkzaamheid van de student door onderzoek, conceptontwikkeling en zelfreflectie neemt een centrale plaats in.

Daarnaast wordt aandacht besteed aan technische vaardigheden en praktisch inzicht met respect voor het ambacht. Techniek en materiaalkennis, edelsteenkunde en juweelgeschiedenis, tekenen en 3D-computertekenen maken van de opleiding een spannende ontdekkingsreis waar nieuwsgierigheid en verbeelding voortdurend worden geprikkeld.

Binnen dit geheel spelen studiebezoeken en (internationale) gastdocenten met hun specifieke achtergrond en praktijkervaring een belangrijke rol

Eric Ubben, Directeur

 

KASKA: www.ap.be

 

 

TWEEX 3 project : Academie voor Beeldende Kunsten (RHoK) - Brussel
Max Gielis, RHoK, docent Peter Vermandere, RHoK, docent

Fotos :
Max Gielis, docent
Peter Vermandere, docent

De Academie voor Beeldende Kunsten Etterbeek/Woluwe, in Brussel en groter België beter bekend als RHoK, profileert zich als een cultureel platform, waar een internationaal publiek een brandpunt en een toetssteen vindt voor hun artistiek werk.

Het team van leerkrachten, met een eigen artistieke loopbaan, staat borg voor een gedegen opleiding voor zowel kinderen, jongeren en volwassenen.

RHoK creëert daardoor een professioneel gestructureerde omgeving, waar persoonlijke begeleiding en een collectieve dynamiek elke individuele leerling leiden naar een authentieke én vernieuwende zelfontplooiing.

De ateliers vormen de ruggengraat van de academie. Daar worden technische kennis en artistiek inzicht met kritische zin benaderd. De leerling leert tijdens zijn/haar studie zichzelf doelen te stellen en onderzoekend te denken. De vakleerkracht vervult hierbij een coachende rol.

De leerling wordt vanuit de academie aangemoedigd zich te verdiepen in de wereld van de hedendaagse kunst. De verworven inzichten bieden volwaardige instrumenten aan voor een ruimere blik op de wereld en de eigen persoon.

Er wordt permanent geëvalueerd. Bij de jaarevaluatie worden alle facetten van het artistieke oeuvre beoordeeld door de verschillende leerkrachten van het atelier.

Leerlingen van de 4de Hogere Graad en van de 2de Specialisatiegraad dienen hun werk aan een externe jury voor te leggen

Het APP van RHoK –Academie voor Beeldende Kunsten Etterbeek/Sint-Pieters-Woluwe– komt in overleg tot stand. Het kan evolueren in functie van

maatschappelijke en artistieke ontwikkelingen.

Academie voor Beeldende Kunsten (RHoK) : over de cursus

Edelsmeedkunst- RHoK Etterbeek

Docenten
Max Gielis, Saskia Van Wijnsberghe, Peter Vermandere

Er zijn weinig dingen zo fundamenteel als de relatie tussen ons lichaam en de objecten die ons het dichtstbij zijn. Wij maken die relatie.

Er zijn ook weinig kunstvormen die zo verschillende beelden oproepen. Van kostbaar statussymbool tot het hyperindividuele avant-garde juweel uit gerecupereerde materialen. Er lijken wel zoveel verschillende gezichtspunten als er toeschouwers zijn. In het atelier edelsmeedkunst onderzoeken we de relatie tussen object en lichaam. Alle aspecten die daarbij horen, worden tijdens de opleiding opnieuw op hun waarde getest. Al vanaf het eerste moment wordt je geconfronteerd met vormgeving, met experiment, met het ontwikkelen en realiseren van je ideeën. Dit gaat hand in hand met het leren bewerken van de materie. We vertrekken vanuit klassieke technieken voor metaal, om dit al snel open te trekken naar een breed spectrum van materialen. De eerste drie jaar zijn zowel gericht op het verkrijgen van een persoonlijke kijk op lichaamssierkunst, als op het verkrijgen van een solide technische bagage. Het uiteindelijke doel van dit atelier is om leerlingen de mogelijkheden te geven om zich zelfstandig uit te drukken door hun juweelcreaties.

Thierry Verhellen, Director

RHoK: www.rhok-academie.be

 

 

TWEEX 3 project : Stedelijke Academie voor Schone Kunsten (SASK) - Sint-Niklaas
Silke Fleischer, SASK Sint Niklaas, docent Hilde Van Belleghem, SASK Sint Niklaas, docent Kathleen Frisson, SASK Sint Niklaas, docent

Fotos :
Silke Fleischer, docent
Hilde Van Belleghem, docent
Kathleen Frisson, docent

De stedelijke academie voor schone kunsten (SASK) maakt deel uit van het deeltijds kunstonderwijs (DKO). Kinderen, jongeren en volwassenen kunnen bij ons verscheidene artistieke opleidingen volgen.

Stedelijke Academie voor Schone Kunsten (SASK) : over de cursus

Docenten
Hilde Van Belleghem, Kathleen Frisson, Silke Fleischer

In het atelier edelsmeedkunst van de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten te Sint-Niklaas bieden drie docenten, individueel een opleiding juweelontwerpen aan.

Het onderzoek naar technieken, materialen en creatieve processen staat centraal Hin deze opleiding. Door middel van opdrachten krijgen de studenten de ruimte en plaats om hun eigen beeldtaal te

ontwikkelen, zowel naar vorm als naar inhoud.

Het bezoeken van tentoonstellingen in binnen- en buitenland, het volgen van gastcolleges en de deelnames aan tentoonstellingsprojecten verruimen de studenten hun visie. Op deze manier krijgen ze inzicht in de mogelijkheden die "hedendaagse sieraden" omvatten.

De opleiding resulteert in het voorstellen van een eigen collectie aan een professionele vakjury.

Niko Van Stichel, Directeur ad interim

 

 

 

 

 

 

SASK: www.academiesintniklaas.be

 

 

TWEEX 3 project : Académie de Dessin et des Arts décoratifs 'Gustave Camus' de Châtelet
Michel Mousset, Châtelet, docent

Foto : Michel Mousset, docent

Nu bijna 150 jaar geleden ontstond de Académie des Beaux-Arts (Academie voor Schone Kunsten) van Châtelet in de vorm van een afdeling verbonden met de Ecole Industrielle van dezelfde entiteit. Na 15 decennia hebben zich allerhande veranderingen voltrokken, zowel op structureel als op organisatorisch vlak. Vandaag maakt de academie deel uit van de 23 scholen die onderwijs verschaffen in het domein van Plastische, Visuele en Ruimtelijke Kunsten gesubsidieerd door de Federatie Wallonië-Brussel.

In 1988 zet de heer Michel Mousset zijn schouders onder de oprichting van het “Atelier de Joaillerie-Bijouterie”, dat gestaag is blijven groeien om momenteel niet minder dan 80 leerlingen per academiejaar te tellen. Uiteraard behoeft de reputatie van De Heer Michel Mousset geen betoog meer, maar het is belangrijk zijn grenzeloze investering te onderstrepen voor de overdracht van zijn Kunst. Daar hebben vele studenten van kunnen genieten en ze doen dat tot op vandaag nog binnen deze instelling van de Stad Châtelet.

Académie de Dessin et des Arts décoratifs 'Gustave Camus' de Châtelet : over de cursus

Docent : Michel Mousset

Het is ook vanaf 1988 dat Michel Mousset lesgeeft aan de Académie de Dessin et des Arts décoratifs “Gustave Camus” van Châtelet. Dit soort onderwijs met beperkt uurrooster is bestemd voor volwassenen met diverse achtergrond. Er wordt een globaal programma opgelegd door de Federatie Wallonië-Brussel. Dit programma is de wervelkolom van de

cursus en wordt aangepast aan de behoeften van de leerlingen naarmate ze evolueren.

De leerlingen worden bij hun traject in de Academie geconfronteerd met zoveel mogelijk technische aspecten die ze samen ontdekken en uitproberen. Die kennis levert een bijdrage tot de persoonlijkheid en autonomie van ieder individu. De overdrachtsbagage bevat dus een hele reeks technieken, creativiteit, autonomie, goeie tips …

De creativiteit van de leerling is het moeilijkste aspect, want tijdens zijn creatieproces moet de leerkracht heel voorzichtig mogelijke opties aanbrengen die hem/haar helpen om vooruitgang te boeken zonder al te rechtstreeks in te grijpen in het werk. Het is nu ook mogelijk om een steeds rijkere en gedocumenteerde literatuur te raadplegen en inspiratie op te doen via allerhande informatie over kunstenaars op het internet.

Wanneer de leerling objecten uitwerkt in een eigen beeldtaal, wanneer hij beantwoordt aan de verschillende criteria bij de keuze van het materiaal (of de materialen), de gebruikte technieken en de afwerking, dan is de opdracht van de lesgever volbracht.

Het atelier juwelen is een plek om te leren, een plek voor uitwisseling tussen student en leerkracht, een plek om ervaringen te delen. Ieder individu haalt eruit wat hij/zij nodig heeft om het eigen project te verwezenlijken.

David Ketelbuters, Directeur

 

 

Châtelet : www.academie-chatelet.com