EN | FR | NL
Nathalie Perret

Nathalie Perret

Het werk van Nathalie Perret (Frankrijk) put een onvermoeibare inspiratie uit de Latijns-Amerikaanse cultuur van de rouw met zijn voorouderlijke rites en codetaal.

Haar zoektocht spitst zich toe op de dualiteit Geboorte-Dood en de band, als het ware een navelstreng, tussenbeide.

Herinner je dat je gemaakt bent uit tijd, dat je een vluchtig spoor zult nalaten, ook een herinnering aan je eigen dood.

Nathalie Perret gebruikt gips om er opmerkelijk broze creaties mee te maken.

Het bleke object, het spoor dat het op ons lichaam achterlaat als we het dragen, is zijn "Memento Mori" en het gebaar van dit ritueel is het belangrijkst.

Wat hier naar voren komt, door het perceptieveld te verruimen, is dat de performance, de ervaring van het gedragen object persoonlijk is, terwijl de betekenis die erbij hoort meer een sociale dimensie heeft.


Vorige tentoonstelling
Nathalie Perret
"Memento Mori I"
van 01.03.2012 tot en met 31.03.2012.